• Game Info

  • Publisher: Gazillion Entertainment
  • Developer: Gazillion Entertainment
  • Release Date: 06/04/2013
  • Genre: MMORPG
  • ESRB: E 10+